Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El PP vol treure al carrer als educadors socials interins, suprimir (...)

El PP vol treure al carrer als educadors socials interins, suprimir l’atenció als discapacitats i els educadors de carrer que fan treball comunitari

dimarts 11 de febrer de 2014

MÉS per Palma acusa Aina Ferriol de seguir desmantellant Serveis Socials per convertir l’àrea en un funció purament assistencial. Les fotos i les paraules del batle Isern a Son Gotleu sols són una façana. Els fets són que el PP de Cort ataca violentament la igualtat d’oportunitats de les persones amb més dificultats.

Denunciam que el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, responsabilitat de la regidora Aina Ferriol, pretén externalitzar el servei i la tasca que duen a terme els educadors socials que estan integrats dins el centre municipal de Servies Socials. Es tracta de 18 educadors interins que depenen del Pla de Prestacions Bàsiques i duen a terme un imprescindible acompanyament i una intervenció socioeducativa amb famílies i infants, amb l’objectiu de promoure canvis que facilitin la seva reinserció social. Segons el regidor de MÉS Antoni Noguera “són el suport de referència per a centenars de joves i famílies a Palma. Plantarem cara a aquesta decisió”.

Davant aquesta amenaça, MÉS per Palma alerta que si el PP s’atreveix a dur-ho a terme es produirà un empitjorament de la qualitat del servei municipal, un atac a la diversificació necessària de figures laborals al CMSS i una degradació dels drets i els sous dels treballadors.

Per si això no fos suficient, alerta Noguera, “el PP també es planteja acabar amb el Servei d’Integració i Atenció als Discapacitat, el SIAD”. Aquest servei té com a objectiu atendre persones amb discapacitat i les seves famílies per facilitar l’augment de la seva autonomia personal, l’exercici dels seus drets en igualtat de condicions, la consecució de la seva plena normalització, participació, promoció i integració social.

A més, també perilla el servei de 5 educadors de carrer que fan una tasca comunitària basada en la prevenció i la intervenció socioeducativa, una feina clau per evitar o tractar de forma positiva els conflictes als barris amb els joves en risc d’exclusió.

A aquestes noves retallades que pretén aplicar el PP de Cort a l’àrea ja malmesa de Serveis Socials, cal sumar-hi les anteriors decisions que es van prendre a principis de legislatura, quan es van eliminar els orientadors laborals, una eina més que permetia garantir la igualtat d’oportunitats per a la reinserció laboral i social.

“Estam davant un atac rere un altre a la igualtat d’oportunitats. El PP té una visió totalment assitencialista de les persones amb dificultats i ignora manifestament el poder de la feina en prevenció. Volen que la gent pobra i en risc d’exclusió social ho segueixi sent”.

Antoni Noguera, en aquest sentit, rebutja l’actitud del batle Mateu Isern a l’hora d’anar a fer-se fotos i pronunciar discu

També et podria interessar: