Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El PP no creu en la igualtat entre dones i homes

3 vots

El PP no creu en la igualtat entre dones i homes

dimarts 22 de març de 2011

Per a IniciativaVerds, la votació contrària del PP i l’abstenció d’UM al plenari d’ahir, el darrer de la legislatura, al projecte de Llei d’Igualtat promogut des de la Conselleria d’Afers socials és una pèssima notícia per a les dones de les Illes Balears, i una oportunitat històrica perduda en el necessari camí per avançar cap a la igualtat entre dones i homes a la nostra Comunitat.

L’actitud del PP, amb qui s’havia consensuat el projecte i partit al qual se li havien acceptat el 75% de aportacions en els tràmits previs, i que no havia presentat cap esmena a la totalitat, és per a IniciativaVerds del tot inexplicable, si no és en base a una clara actitud de boicot a les iniciatives promogudes pel Pacte, una actitud en la qual s’hi ha aprofundit des de l’entrada de Bauzà al Parlament. Ha quedat ben palès, per a IniciativaVerds, que les dones del PP han perdut qualsevol mena de legitimitat a l’hora de parlar d’igualtat, perquè amb la seva actuació al Ple d’ahir han anat contra els interessos de totes les dones d’aquesta terra.

Finalment, des d’IniciativaVerds feim una crida a les dones i els col·lectius feministes i que treballen per la igualtat i contra la violència de gènere a fer públic el seu malestar, que és també el nostre malestar i la decepció dels col·lectius de dones, davant l’actitud d’un partit, el PP, que ha demostrat una sensibilitat “zero” davant les polítiques d’igualtat i que novament ha primat el partidisme per davant de l’interès general.

També et podria interessar: