Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El PP de Palma autoritza el creixement en alçada d’un futur hotel a la plaça (...)

El PP de Palma autoritza el creixement en alçada d’un futur hotel a la plaça de Cort incomplint el Pla Urbanístic

dimarts 25 de febrer de 2014

El regidor de MÉS per Palma Antoni Verger alerta que és il·legal autoritzar una modificació del Pla general mitjançant un estudi de detall, tal com va quedar clar amb la Sentència del Tribunal Suprem amb el pis den Bauzá a la Calatrava

L’hotel podrà créixer una planta més en alçada al centre històric per damunt del permès en aquest solar (de 4 a 5), malgrat el promotor no té cap dret consolidat

El portaveu de MÉS per Palma ha votat en contra avui al Consell de Gerència d’Urbanisme de l’aprovació inicial d’un estudi de detall que permetrà la construcció d’un hotel situat a la cantonada de la plaça de Cort, amb el carrer Colom. Aquest estudi de detall autoritza el creixement de l’edifici fins a 5 plantes en alçada, en contra per tant del PGOU de Palma, que a una part d’aquest solar només en permet 4. Això s’ha justificat per la “necessitat” de compensar als promotors per no poder fer un aparcament al soterrani de l’edifici a causa d’unes troballes arqueològiques al subsòl, uns aljubs de l’època islàmica, que s’hauran de conservar.

“En cap cas existeix dret de compensació perquè els promotors mai han obtingut la llicència de construcció i per tant no han tingut mai drets urbanístics consolidats per poder fer un aparcament al subsòl. Permetre augmentar alçades a centre històric és una qüestió molt delicada, amb un potencial desfigurador important del caràcter, tipologies i estètica tradicional de la ciutat antiga”, afirma Antoni Verger.

El portaveu del grup municipal alerta també que aquesta compensació, tot i no existir cap dret a realitzar-la per part de l’àrea d’Urbanisme, s’està autoritzant a través d’un instrument no adequat. “Una vegada més s’aprofita un estudi de detall per augmentar el creixement en alçada d’un edifici malgrat això vagi contra el planejament urbanístic de Palma. Sembla que Isern no ha aprés res del cas del pis den Bauzà a sa Calatrava, on el Tribunal Suprem va anul·lar un estudi de detall precisament perquè incomplia les prescripcions del Pla general (PGOU)”, conclou Verger.

També et podria interessar: