Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El PP aprovarà avui els pressuposts de l’Estat per 2012 amb forts retalls (...)

El PP aprovarà avui els pressuposts de l’Estat per 2012 amb forts retalls socials i de personal

divendres 30 de març de 2012

El Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de Pressuposts generals d el’Estat per a 2012, els que es preveuen els més agressius de la democràcia, ja que afiançaran les polítiques de retall i desmantetllament de l’Estat del Benestar, amb una retallada d’entre 30.000 i 50.000 milions d’euros que hauran de repercutir les diferents administracions.

Unes retallades que des d’IniciativaVerds analitzarem en profunditat per contestar-los, ja que és impossible que amb aquestes xifres, no es toquin ni l’educació, ni la salut ni les presetacions socials, així com els salaris i els llocs de feina de treballadors i treballadores públiques. A més a més, es tracta d’una deriva, com ja ha passat a Grècia o a Portugal, que ens duu directament al precipici, ja que com més s’empobreix a la població amb aquestes mesures, pitjor va l’economia. Per a IniciativaVerds, el que hauria de fer el PP és escoltar el carrer i rectificar, pensar en la gent que l’ha votat perquè les coses millorassin, i no per obeir ni la Merkel ni el Banc central europeu.