Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El Pla d’Igualtat de l’Aj Palma ha de preveure un calendari d’actuacions i un (...)

El Pla d’Igualtat de l’Aj Palma ha de preveure un calendari d’actuacions i un pla de finançament

dijous 17 de maig de 2012

IniciativaVerds felicita que l’equip de Govern, després de mesos de dilació, vulgui aprovar el Pla d’Igualtat. Tot i que està d’acord amb el conjunt del text (un text del govern del Pacte), considera també necessari remarcar algunes mancances amb l’objectiu de fer més efectiu el Pla d’Igualtat. En aquest sentit, hem registrar cinc esmenes al Pla d’Igualtat que es votarà en el proper Ple.

La regidora Marisol Fernández, considera que és important que el Pla d’Igualtat no quedi una declaració de bones intencions. Per això, en les esmenes presentades proposa que s’inclogui una calendarització de les accions, un pla de finançament i un apartat amb els mecanismes d’avaluació i seguiment previstos.

Una altra de les qüestions esmenades és que no es considera pertinent que s’hagi suprimit la referència al “Pla Director d’Escoles d’Infants” de les accions destinades garantir els drets de conciliació. Es considera que substituir la referència a aquest pla director per un inconcret “segons les necessitat de les famílies de Palma” resta efectivitat a l’acció i dificulta la coordinació entre diferents programes de l’Ajuntament.

Marisol Fernández, apunta també que de les esmenes presentades en la fase d’aprovació inicial s’han acceptat algunes que estableixen que les Àrees responsable de dur a terme les accions, són totes les regidories. La coalició considera que no anomenar cap responsable, farà molt difícil l’aplicació dels diferents eixos del Pla. En aquest sentit, Fernández, afirma “trobam que es fonamental que algú es senti responsable per impulsar la consecució de les accions proposades”.

En definitiva, la coalició PSM-IV-ExM demana que l’equip de Govern es comprometi activament en la implementació d’aquest pla, que es va aprovar incialment en l’anterior legislatura i que ha comptat amb la participació dels agents implicats en les polítques de gènere.

Les polítiques actives d’Igualtat són essencials en un moment de crisi com l’actual, principalment, en vista que s’estan retallant importants avanços de l’Estat del Benestar com són les mesures de suport a la Dependència. Les dones estan patint de forma més severa els efectes de la crisi i per això és essencial que l’administració local posi en marxa accions per reduir la creixent desigualtat.

També et podria interessar: