Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El Parlament debatrà si exigeix la retirada del títol de Duc de Palma a (...)

El Parlament debatrà si exigeix la retirada del títol de Duc de Palma a Urdangarín i que torni els doblers estafats

dilluns 28 de gener de 2013

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa ha registrat una iniciativa perquè el Parlament exigeixi la retirada del títol de Duc de Palma a Iñaki Urdangarin (o que, en qualsevol cas, s’hi retiri qualsevol referència a la capital del país). Així mateix, la proposició no de llei també proposa que la cambra insti el gendre del rei que, en cas de ser condemnat, torni els doblers que hagi estafat a les administracions públiques de les Illes Balears (o, en cas que no ho faci, que la Casa Reial assumeixi la restitució de les quantitats malversades).

La portaveu adjunta del grup PSM-IV-ExM, Fina Santiago, ha explicat que “la corrupció política i l’abús de poder per part de determinades personalitats està causant un rebuig social molt ample, i el cas Urdangarin n’és responsable en gran mesura. Si aquest senyor manté el títol de Duc de Palma, la imatge de la nostra capital continuarà associada a un cas greu de corrupció”. Santiago ha recordat que la institució monàrquica està prenent mesures per distanciar-se d’Urdangarin. La darrera, retirar-lo del lloc web de la Casa del Rei.

Canviar la llei perquè no es permeti indultar persones condemnades per corrupció

D’altra banda, el diputat Antoni Alorda ha explicat una altra iniciativa perquè el Parlament insti el Govern de l’Estat a canviar la llei que regula l’indult per eliminar aquesta figura o, en tot cas, per fer-ne una revisió en profunditat. La proposició no de llei del PSM-IV-ExM proposa:

- Que l’atribució d’indultar persones que han estat condemnades deixi de ser competència del Govern espanyol, perquè l’assumeixi una comissió del Congrés dels Diputats que prengui les decisions per majoria qualificada (és a dir, per un quòrum superior a la majoria absoluta).

- Que es limitin els supòsits en què pot ser concedit l’indult: no s’ha de permetre indultar a persones condemnades per delictes de corrupció (en general, per delictes contra la hisenda pública i contra l’administració pública).

- Que cada indult s’hagi de motivar, amb informació pública que permeti formular-hi al·legacions abans de prendre decisions definitives.

També et podria interessar: