Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El Govern gasta 53.518 euros en reordenar els despatxos de la Conselleria (...)

El Govern gasta 53.518 euros en reordenar els despatxos de la Conselleria de Presidència

dijous 22 d'agost de 2013

l grup parlamentari MÉS critica la suposada austeritat en la gestió que proclama el PP i sobretot en boca en la portaveu del grup parlamentari del PP, Mabel Cabrer, en relació a la gestió del govern anterior. En aquest cas, el grup MÉS alerta que la Conselleria de Presidència té previst licitar un contracte d’obres per a la redistribució d’envans a dues plantes per valor de 53.518,84 euros.

“Una despesa que el grup MÉS considera que no contribueix a generar benestar ni riquesa a la població”, ironitza el diputat Nel Martí. La portaveu del grup parlamentari del PP, Mabel Cabrer, parlava aquesta setmana d’”herència enverinada”, intentant focalitzar l’atenció en la gestió del darrer govern, en els seus desacords i en els seus errors, per a justificar la política del govern actual definida per l’”austeritat” i les retallades.

El diputat afegeix que Mabel Cabrer “no és la portaveu del PP, ni del Govern, sinó que és la portaveu d’un grup parlamentari que té el deure de complir amb la seva funció de control al Govern, tot i que aquest sigui del seu partit. I en aquest sentit el grup popular calla amb actuacions gens coherents amb la suposada “austeritat” i control de la despesa pública”.

El grup MÉS recorda que l’austeritat no consisteix en gastar menys, sinó gastar millor, i definir unes prioritats. “Però, quines són les prioritats del Govern?”, es pregunta Martí, ja que no hi ha recursos per a pagar les beques de menjador escolar, o garantir la universalitat de la sanitat, o per a les ajudes de desplaçament als estudiants que volen continuar la seva formació fora de l’illa, i un llarg etcètera. “Però sí hi ha doblers per moltes altres coses”, explica el diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí. Aquests són alguns exemples:

Contractes de comunicació

Contracte del servei general de comunicació institucional del Govern de les Illes Balears (Expedient CONTR 2012 3819). Cost: 1.476.200 euros. Termini 24 mesos, fins dia 31/12/2014.(Enllaç)

Contracte del servei de recepció de despatxos d’àmbit regional i nacional (CONTR 2011 9482). Cost: 231.974,96 euros. Termini 24 mesos, fins dia 31/01/2014.

Contracte del servei de recepció de notícies en l’àmbit local, nacional, internacional i turístic (CONTR 2009 6423). Cost: 213.620,64 euros. Termini 24 mesos, fins dia 14/11/2011.

Contracte del servei de seguiment de notícies (CONTR 2013 1669). Cost: 420.000 euros. Termini 24 mesos, fins 2015)

En resum, amb només aquests 4 expedients el Govern té contractats en aquest moment , per a períodes de 24 mesos, serveis de comunicació per valor de 2.341.795,6 euros.

Contractes de Marivent

Contracte del servei de control i prevenció de plagues del complex residencial de Marivent i Son Vent (CONTR 2011 4728). Cost: 41.300 euros. Termini 1 any, fins 07/08/2013. (Enllaç)

Sense oblidar el CONTR 2011 9947 per valor de 120.000 euros per al subministrament de vestuari i calçat del personal de Presidència i Conselleria de Presidència, 25 persones de les quals (total 57) treballen al Palau de Marivent.