Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El decret llei per a la Platja de Palma promou l’urbanisme a la carta per (...)

El decret llei per a la Platja de Palma promou l’urbanisme a la carta per beneficiar els hotelers

divendres 7 de juny de 2013

Biel Barceló (Parlament), Antoni Verger (Palma) i Miquel Serra (Llucmajor) troben a faltar un plantejament global que inclogui la participació dels veïnats i tengui en compte la resta de sectors econòmics implicats

Els representants de MÉS per Mallorca al Parlament, Biel Barceló, a l’Ajuntament de Palma, Antoni Verger, i a l’Ajuntament de Llucmajor, Miquel Serra (regidor del PSM-Entesa), han comparegut avui davant els mitjans de comunicació per valorar el decret llei aprovat pel Govern per regular les reconversions a les zones turístiques madures. Els representants de la coalició d’esquerres i mallorquinista han manifestat la seva “preocupació” perquè el decret promou “l’urbanisme a la carta” per “beneficiar uns projectes concrets d’un sector concret, l’hoteler”.

Per al Grup MÉS, el decret, que d’entrada afecta a la Platja de Palma, implica una renúncia a reconvertir de forma integral zones turístiques degradades, ja que no té en compte els interessos del conjunt de sectors econòmics i residents d’aquestes zones: “no hi ha un plantejament global”. Així mateix, la fórmula del decret llei implica l’absència de participació ciutadana i del conjunt de sectors econòmics en l’elaboració de la norma.

A més, Biel Barceló afirma que amb el decret “no sabem on queda la seguretat jurídica que tant reclama el Govern del Sr. Bauzà quan no fa un any varen aprovar la Llei de Turisme”. I afegeix que la nova norma abunda en la desregulació, ja que passa per damunt dels planejaments municipals, amb l’únic objectiu de donar sortida a projectes de reconversió privats (hotelers). L’extensió de les declaracions d’interès autonòmic amb la declaració per part dels Consells insulars de “zona turística madura”; la no-subjecció a les normes urbanístiques locals ni als PTIs (més enllà dels respectius informes de les administracions), sembla un dejavú del laissez faire dels anys 60, que va configurar unes zones turístiques desordenades i gens planificades.

El portaveu parlamentari de la formació considera que el Govern renuncia a la necessària planificació que ha d’acompanyar qualsevol projecte de reconversió o millora de qualsevol zona turística. Per a la coalició MÉS és bo que hi hagi inversions privades, però és el Govern l’encarregat de generar sinèrgies amb els altres sectors econòmics i amb l’urbanisme i serveis de la zona, que patiran les conseqüències dels projectes de reforma hotelers. “Hem de tenir en compte que s’augmenta fins a un 25% l’edificabilitat sempre que es millori en termes de qualitat, i això implica més places i per tant més impacte, tant ambiental com social. Per altra banda, la possibilitat de créixer en altura, més enllà de les seves implicacions, i vist que a Platja de Palma l’estructura d’hotels construïts fa 40 o 50 anys no ho permetria, ens fa pensar que el Decret està pensat per a determinats hotels a demanda de determinades cadenes”.

La coalició MÉS per Mallorca reclama al Govern un full de ruta clar per un nou model turístic que permeti viure dignament el conjunt dels habitants de les Illes Balears, implicant tots els sectors (no sols l’hoteler) i agents socials, així com accions clares i a mig i llarg termini que generin sinèrgies entre els sector hoteler i la resta de sectors econòmics i culturals, tot preservant l’entorn mediambiental que és el principal valor que tenim com a destinació turística.

També et podria interessar: