Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El batle de Bunyola es puja les retribucions per indemnitzacions un (...)

El batle de Bunyola es puja les retribucions per indemnitzacions un 400%

dimecres 13 de juliol de 2011

IniciativaVerds transmet el següent comunicat enviat per Esquerra Oberta de Bunyola:

El grup Esquerra Oberta Bunyola denuncia dos acords adoptats al ple de dia 8 de juliol per considerar-los un atemptat contra la salut democràtica i l’ètica obligada en temps de crisi econòmica.

L’equip de govern (PP-AVI) ha decidit realitzar els plens els dijous a les 10h del matí, sense atendre a raons ni justificacions de feines o de participació ciutadana. És bastant inaudit que en plena democràcia els plens es facin al matí, quan la majoria de gent té responsabilitats al treball.

Això no facilita la participació ciutadana i desvirtua el caràcter públic de les sessions. Més greu encara si es considera que qui dóna suport i fa part de l’equip de govern són representants d’una associació de veïns (AVI).

Esquerra Oberta també denuncia la utilització desproporcionada de les indemnitzacions (assignació econòmica que compensa els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial). Això afecta positivament a les assignacions que rebran el batle,Jaume Isern, i el segon tinent de batle, Ildefonso Blàzquez.

Amb la revisió aprovada, el batle es podrà reemborsar fins a 35490€ anuals, mentre que el segon tinent de batle arribarà a 30780€ anuals.

Respecte de les percepcions del batle durant la legislatura passada (fins a 8750€) suposa un increment superior al 400%. En un context de crisi, després d’un any en què es varen abaixar un 5% els sous dels treballadors municipals, una pujada de retribucions d’un batle del 400% no té justificació moral. Més i quan aquest senyor no té la dedicació exclusiva! i compatibilitzarà per tant aquests ingressos amb una altra remuneració de caràcter professional. Si hi posam música de pel·lícula el títol seria: Batle ric, Poble pobre.

L’increment absolut de totes les indemnitzacions és de més de 50000€ anuals, podrà un petit ajuntament com Bunyola fer front a aquesta despesa quan diuen que han de dur a terme polítiques d’austeritat?

Creim que hi ha una perversió en la utilització de la llei ja que les indemnitzacions són només per assistències efectives i que hi ha una responsabilitat en tots aquells regidors que han votat a favor.

És una altra mostra de “reducció” de la despesa pública del PP de les Illes?, localitzada en aquest cas a Bunyola? Dues preguntes adreçades al poble que no podrà assitir als plens.