Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Denúncies de les petites empreses de les illes per la política de crèdit de (...)

Denúncies de les petites empreses de les illes per la política de crèdit de les entitats financeres

dimarts 15 de març de 2011

Si fa uns dies, davant l’anunci de vaga d’AENA, des d’IniciativaVerds recordàvem que si l’anunci de vaga, tot i ser un dret constitucional, no era el més convenient, però pitjor és i pitjors són les seves conseqüències per al funcionament de l’economia productiva la vaga encoberta de crèdit dels bancs i caixes d’estalvi, ara les petites i mitjanes empreses de les Illes ens dónen la raó.

De fet, la PIMEM va denunciar ahir les dificultats que tenen moltes petites i mitjanes empreses de la nostra Comunitat Autònoma a l’hora d’afrontar l’inici de la temporada turística, que sempre duu aparellades inversions de “posta a punt”, davant el fet que els resulta gairebé impossible accedir a un crèdit. A pesar d’haver rebut milers de milions en ajudes públiques, les entitats financeres remeten els microempresaris a què demanin crèdit a l’ICO (l’institut de crèdit oficial, de caràcter públic), incomplint en el cas de les caixes amb la seva funció social.