Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Demanam que es faci efectiva l’ampliació del Parc Nacional de (...)

Demanam que es faci efectiva l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera

divendres 8 de febrer de 2013

El grup municipal MÉS presentarà una moció al Ple de l’Ajuntament de Palma de 28 de febrer per promoure l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, recollint l’acord unànime del Patronat del Parc pres el juny de 2011 (a partir d’una iniciativa d’Oceana).

La coalició proposa ampliar el LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i Parc Nacional de Cabrera i incloure tot l’espai en la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. “Aquesta ampliació suposaria protegir més i millor Cabrera, el seu fons marí i el seu entorn, actualment amenaçat” declara Marisol Fernández, regidora de MÉS a Cort. Si s’ampliàs el LIC tal i com proposa la coalició, “Cabrera seria el parc marítim-terrestre més important de la Mediterrània”.

Hi ha nombrosa legislació que avala la necessitat d’ampliar la poteció de l’illa: Directiva Marc sobre Estratègia Marina, la llei de Protecció del Medi Marí; diverses Directives de Conservació, la llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat; el Conveni de Barcelona o el Reglament sobre Gestió Sostenible dels Recursos Pesquers de la Mediterrània.

Aquesta ampliació reportaria beneficis clars per a la pesca i pel turisme, ja que suposen una major conservació dels ecosistemes, satisfent a visitants-turistes del Parc Natural i millorant el treball de conservació del medi. Per altra banda, la coalició ecologista MÉS denuncia que les retallades pressupostàries, i molt especialment els acomiadaments a Espais de Natura, com també a Ibanat i Tragsa, posen en perill l’eficàcia de la declaració d’Espai Protegit. En aquest sentit, l’aportació a parcs naturals del Govern de les Illes Balears ha baixat un 66% de 2010 a 2013, sense que el Govern ni tan sols hagi acreditat l’aplicació efectiva al Parc Nacional de l’aportació finalista que rep del Govern de l’Estat.

“El Govern està desmantellant els serveis de protecció i conservació del patrimoni natural, i deixa sota mínims la conservació de Cabrera”, denuncia Marisol Fernández. El Parc Natural viu una pressió molt alta pel nombre de visitants anuals, aquesta situaicó requereix una inversió de recursos públics importants per tal de donar valor i protecció a l’entorn natural. Tant Oceana com el GOB estan preocupats pels efectesd e les retallades en la vigilància dels fondejos i la pesca il·legal, des de MÉS compartim aquesta preocupació. “Palma no pot ser aliena a aquesta problemàtica. Esper que Isern recordi que Cabrera també forma part de Palma, per molt que ell ho vulgui obviar”, recorda Fernández al batle.

En aquest sentit, Marisol Fernández també demanarà al ple de Cort que s’incrementin els recursos públics destinats al Parc Nacional de Cabrera per restablir els serveis de manteniment, interpretació, vigilància i tasques d’investigació. En concret, es garantirà la persecució de la pesca il·legal en les aigües del Parc.

Per últim, la coalició lamenta que Cabrera hagi estat protagonista de polèmiques sobre l’ús privat per part d’autoritats i personalitats “convidades”, sobre les que encara demanen responsabilitats i explicacions. El Govern Bauzá encara no s’ha dignat a donar cap tipus d’explicació raonable i creïble sobre aquells fets. Així mateix, MÉS proposarà una regulació clara i transparent que no doni tracte de favor, més enllà de les excepcions taxativament regulades per actuacions d’indubtable interès general.

També et podria interessar: