Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Debat sobre sostre del deute a Estats Units evidencia profunditat de la (...)

Debat sobre sostre del deute a Estats Units evidencia profunditat de la crisi econòmica

dilluns 1 d'agost de 2011

El debat sobre el sostre del deute als Estats Units i el principi d’acord al qual sembla que han arribat demòcrates i republicans demostra en la nostra opinió la profunditat de la crisi econòmica i financera. Cal tenir en compte que en acceptar l’augment del sostre del deute no només es fa a canvi d’una política salvatge de retalls socials per reduir el dèficit públic, impulsada pel partit Republicà, i que Obama ha agut d’acceptar.

També pot tenir conseqüències globals, com les hauria tingut no arribar a cap acord, ja que el deute públic dels Estats Units gairebé tenia la condició de “patró or” per al mercat mundial de bonus, i l’augment del sostre del deute, que pot suposar una rebaixa de la seva qualificació, pot seuposar un terratrèmol a nivell de les finances mundials.

Per altra banda, els retalls en els recursos públics que s’hauran d’imposar per part del govern dels Estats Units en els propers 10 anys (1.000 bilions de dòlars) es menjaran no sols la tímida reforma sanitària d’Obama, sinó un feble sistema públic en general, i les poques prestacions socials de les quals gaudeixen els sectors més desafavorits del país.