Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Dades laborals del mes de gener a Balears reflecteixen fracàs de la reforma (...)

Dades laborals del mes de gener a Balears reflecteixen fracàs de la reforma laboral

divendres 4 de febrer de 2011

Les dades del mercat de treball del mes de gener fetes publiques ahir, posen de manifest que es mantenen xifres d’atur registrat socialment insuportables i, el que és més greu, se segueix perdent afiliacions a la seguretat social. Es a dir, se segueix destruint ocupació i si l’atur registrat no puja és, molt probablement, per mor de les normes administratives de registre.

En qualsevol cas, 90.726 persones registrades oficialment com aturades (un +0,15% que el mes de gener de l’any passat) i una variació interanual del -2,22% a les afiliacions de seguretat social, palesen la gravetat de la crisi laboral que es pateix a les Illes Balears.

Des d’Iniciativaverds pensem que s’ha de posar èmfasis en el fracàs de la Reforma Laboral que provocà la Vaga General del 29-S de 2011. Amb la nova norma ni es crea ni es frena la destrucció d’ocupació i manco es minva la precarietat laboral, de fet més del 86% dels contractes registrats a Balears en el mes de gener han estan temporals.