Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Dades de l’atur de Juny: amb 71.484 persones sense feina en plena temporada (...)

Dades de l’atur de Juny: amb 71.484 persones sense feina en plena temporada turística no es pot parlar de millora estructural del mercat laboral

dimarts 5 de juliol de 2011

El mes de juny, amb 71.484 persones aturades i registrades a les oficines del SOIB, és el setè mes consecutiu de baixada del atur registrat. Sens dubte aquesta bona tendència es fruit de dos factors: per una part, la bona temporada turística en nombre de turistes i al èxit d’alguns programes de polítiques d’ocupació engegats a finals de l’any passat per el Govern progressista. Des d’INICIATIVAVERDS manifestem la nostra preocupació per la previsible retallada pressupostaria i d’impuls polític a aquests programes autonòmics d’ocupació per part del Govern del PP.

No obstant, no tot són bones noticies: El mes de juny ha acabat amb 22.361 persones (el 31,3% del total de la població aturada) amb més de 12 mesos ininterrompudament a les llistes de l’atur. És a dir, s’ha produït un increment interanual del atur de llarga durada del 8,6%.

Malgrat la reforma laboral (millor dit, com a conseqüència de ella), segueixen augmentat la temporalitat i la precarietat contractual: En els sis mesos de 2011, del total de 160.530 contractes, el 88,12% són temporals. I sense conèixer els resultats de la “amnistia al treball submergit” feta amb Reial Decret llei 5/2011, de 29 d’abril per el qual s’estableix un procés de regularització d’ocupació submergida, no és possible analitzar el comportament de les altes a la Seguretat Social. En aquest sentit, la variació mitjana mensual d’un augment de 19.307 altes a la SS i una reducció de l’atur registrat de només 4.278 persones pot indicar que, a Balears, més que creació moderada d’ocupació s’ha produït una certa migració de treball irregular a la legalitat.