Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Creix la pobresa a Balears mentre el PP legisla en favor dels qui més (...)

Creix la pobresa a Balears mentre el PP legisla en favor dels qui més tenen

dimarts 31 de gener de 2012

Segons un estudi elaborat per la Xarxa europea contra la pobresa (EAPN), la pobresa creix a les nostres Illes fins al punt que una de cada quatre persones són per davall del llindar de pobresa (un 25,5% de la població, per damunt de la mitjana espanyola).

Una situació que contrasta amb els beneficis econòmics de la banca i de les grans empreses, que cada cop concentren més poder i riquesa, mentre aquesta és mal repartida. En el cas de Balears, es fan urgents per a Iniciavers dues coses: primer, una política social clara que tengui com a objectiu una societat equitativa, cosa que el PP no té; segon, un canvi de model econòmic que faci que els beneficis del turisme repercuteixin en el conjunt de la població i els sectors econòmics, just el contrari del que el PP pretén amb l’avantprojecte de la Llei de Turisme.

Per a IniciativaVerds, “cal recordar al PP que no és el lliure mercat que acabarà amb la pobresa i l’exclusió, i que avançam cap a una societat cada cop més fracturada si les administracions públiques no hi fan res”.