Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Compromís de PSM-IV-ExM de que la llei d’igualtat serà la primera aprovada la (...)

3 vots

Compromís de PSM-IV-ExM de que la llei d’igualtat serà la primera aprovada la propera legislatura

divendres 25 de març de 2011

Fina Santiago Consellera d’Afers Socials i candidata al Parlament, conjuntament amb Maria Costa representant d’Entesa per Mallorca i acompanyades per Magdalena Palou i Marisol Fernández han posat de manifest el seu profund desacord a la no aprovació de la llei d’igualtat el passat dimarts al Parlament.

Fina Santiago ha destaca que, entre d’altres mesures, s’ha perdut l’oportunitat de tenir una llei d’Igualtat que:

Introdueix el concepte de Violència econòmica quan la dona es veu privada dels recursos econòmics que li corresponen.
- Que considera víctimes a les filles i fills que conviuen amb la mare víctima de violència.
- Que estableix que hi ha d’haver 1 centre d’acollida cada 100.000 dones. I una plaça cada 3.500 dones.
- Garanteixi una representació equilibrada de presència de dones i homes, on cada sexe no superi el 60% ni sigui inferior al 40%.
- Garantir que el centres educatius amb fons públics han de garantir la coeducació i afavorir la igualtat.
- Estableix un règim sancionador davant l’incompliment de la llei.

Una llei que ha estat consensuada amb les Xarxes Socials, Associacions de Dones, els partits del pacte e inclòs amb el PP donat que de les 57 esmenes presentades varen ser acceptades 48.

Aquest procés es va iniciar el 2008 amb l’elaboració d’un DAFO, durant el 2009 es va elaborar un avantprojecte consultant totes les autonomies i directrius europees. En els procés de participació hi varen participar, entre d’altres, la UIB a través de la oficina d’igualtat, el Consell rector de l’Institut de la Dona i el Consell de Participació de Dones. Desprès de totes les tramitacions pertinents el juny de 2010 es va lliurar al Parlament per la seva aprovació. El Novembre es va nomenar coordinadora de la ponència a Isabel Llinas pels vots del PP i UM i ha estat la seva responsabilitat que aquesta llei es dugués a aprovació el darrer ple de la legislatura.

La llei sorgeix de la necessitat de dotar a aquesta Comunitat d’una llei d’acord amb la llei d’Igualtat de l’estat espanyol del 2007 i que superava la llei del PP del 2006 i per donar compliment a l’estatut on dona les competències als Consells Insulars en polítiques d’Igualtat.

Aixi mateix, Fina Santiago, ha destacat que la llei del PP del 2006 sols era una declaració d’intencions on no es recollia cap mesura concreta. Per altra banda, les esmenes de UM, sobre la custòdia compartida, que no varen ser acceptades tampoc pel PP, es varen rebutjar donat que no eren ni la llei adequada ni tampoc s’havia debatut expressament.

La representant d’Entesa per Mallorca, Maria Costa afirma que el compromís de la coalició " serà que aquesta llei sigui la primera que s’aprova a la propera legislatura.

També et podria interessar: