Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-EXM PROPOSA QUE EL DÈFICIT FISCAL DE BALEARS NO (...)

COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-EXM PROPOSA QUE EL DÈFICIT FISCAL DE BALEARS NO SUPERI EL 4%

dimecres 7 de desembre de 2011

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-ExM ha presentat una esmena d’addició a la proposta de Modificació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària per garantir l’estabilitat de les finances públiques. Des de la coalició s’ha recordat que les Illes Balears aporten al voltant del 14% del Producte Interior Brut a l’Estat, una quantitat que a Alemanya seria considerada inconstitucional, ja que allà els landers no poden aportar més del 4% del PIB a les arques centrals. Perquè el sistema pugui ser considerat just, si es pretén limitar el deute i el dèficit pressupostari de les comunitat autònomes, és imprescindible limitar també el dèficit fiscal de les comunitats autònomes amb l’Estat, en el sentit que no pugui superar el 4% del Producte Interior Brut.

Per a la coalició, les illes han estat descapitalitzades els darrers anys per l’espoli fiscal que pateixen i que suposa una aportació injusta a l’estat de prop de 3.600 milions d’euros, una quantitat superior al propi pressupost de la CAIB. El grup parlamentari és a favor de limitar el dèficit, però sempre que també l’Estat limiti les aportacions de les comunitats autònomes.