Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > CAIB: Pressuposts amb imposició i sense debat

CAIB: Pressuposts amb imposició i sense debat

dimarts 20 de desembre de 2011

Avui comença el debat dels pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2012, uns pressuposts que a pesar de ser els més elevats de la història de Balears, seran alhora els que més carregaran contra els serveis públics i l’Estat del benestar.

Per a IniciativaVerds, “l’excusa del dèficit” no s’aguanta amb uns pressuposts que, justament per crèixer (demostració que la situació dels comptes no era tan dramàtica com insisteix el PP, amb el Pacte), podrien encaixar perfectament el pagament del deute. De fet, des d’IniciativaVerds volem recordar al PP que abans de retallar és preferible augmentar els ingressos, i el Govern de Bauzà ha renunciat a aplicar imposts com ara el tram autonòmic de l’IRPF sobre les rendes més altes, l’impost de patrimoni, o un impost ecològic.

Des d’IniciativaVerds volem denunciar l’actitud d’un PP que ha elaborat uns pressuposts en quatre dies, de forts retalls i que prioritzen l’amortització del deute front a les polítiques socials, la promoció econòmica o les inversions. Però sobretot, el que també és molt greu, l’absència d’un debat autèntic, en el qual el Govern i el partit que el recolza són capaços d’acceptar almenys alguna dels centenars d’aportacions i esmenes que els grups de l’oposició hem fet als Pressuposts, i les quals seran rebutjades gairebé en la seva totalitat.