Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Bonificacions empresarials: una competència necessària, però la que necessita (...)

Bonificacions empresarials: una competència necessària, però la que necessita Balears és la d’inspecció de treball

dilluns 27 de setembre de 2010

Per a Iniciativa, la transferència de les bonificacions empresarials a la CAIB és positiva, ja que són una part important de les polítiques públiques d’ocupació. Balears és un mercat laboral amb peculiaritats molt accentuades, com la insularitat, l’estacionalitat, i el gran percentatge de Fixos Discontinus, i cal ampliar competències i aquesta és una bona oportunitat que la Conselleria de Turisme i Treball en opinió d’Iniciativa no hauria de desaprofitar.

Els mateixos motius que aconsellen reclamar aquesta competència, no obstant, són els mateixos que invaliden la Reforma laboral de ZP per a Balears, ja que és una reforma que no respon en absolut a la realitat laboral de les Illes, i que el que pot fer és precaritzar encara més el món laboral local. En aquest sentit, i davant un mercat laboral molt precari i amb molts abusos, des d’Iniciativa el que ens agradaria és que es traspassàs a la CAIB la competència de la Inspecció laboral, que per una qüestió de sentit comú hauria de ser autonòmic, a pesar que els partits majoritaris varen impedir que aquesta es contemplàs a l’Estatut d’Autonomia, a diferència dels catalans, per exemple.