Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Bones dades d’ocupació hotelera el 2010 i nivell d’ingressos turístics (...)

Bones dades d’ocupació hotelera el 2010 i nivell d’ingressos turístics contrasten amb baixa ocupació laboral

dimarts 11 de gener de 2011

Per a IniciativaVerds el contrast entre les dades d’ocupació del sector hoteler tant a nivell d’Estat com de les Illes Balears relatives a 2010 són preocupants, en tant que són positives en tant que reflecteixen un dels millors nivells d’estades hoteleres d’ençà de 2005 i una millora substancial de la despesa turística, però alhora van acompanyades d’un dels nivells més baixos d’ocupació laboral.

Això vol dir, en la nostra opinió, que més gent suporta una càrrega de feina més alta i gaudeix (si no es tracta d’economia submergida) d’uns contractes més precaris d’allò habitual al sector. Per a IniciativaVerds, la millora de la situació turística hauria d’anar acompanyada si més no del manteniment de les condicions laborals de la gent que treballa a l’hoteleria, i si hi ha millores, de millores, ja que en la pràctica es segueix utilitzant l’excusa de la crisi per reduir plantilles i la reforma laboral per substituir fixos discontinus per temporals.

Finalment, ens semblen del tot desafortunades les declaracions de la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, qui ha afirmat que el canvi de govern el 2011 pot ser un element molt positiu pe al turisme, unes declaracions poc respectuoses amb el pacte de govern PSIB-Bloc, sobretot quan la Federació només va tenir lloances per a Miquel Nadal, i que ens recorden molt a la posició de boicot a l’ecotaxa prèvia a les eleccions de 2003.