Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Aprovada la llei de mediació familiar impulsada per la Conselleria d’Afers (...)

1 vot

Aprovada la llei de mediació familiar impulsada per la Conselleria d’Afers Socials

dimecres 1 de desembre de 2010

El Parlament de les Illes Balears va aprovar ahir la Llei de mediació impulsada per la Conselleria d’Afers socials que dirigeix la companya d’IniciativaVerds Fina Santiago. D’aquesta manera, es converteix aquest procediment en un servei públic, amb l’objectiu de solucionar els conflictes mitjançant el diàleg, i evitar així l’inici de nous procediments judicials.

Fina Santiago ha explicat que la Llei es podrà aplicar en el cas de matèries del dret civil de família susceptibles de ser plantejades judicialment, llevat dels casos en què s’hagi produït violència o maltractament a la parella o algun membre de la família, o a qualsevol altra actuació que pugui ser constitutiva de delicte, perquè aquí s’hauria d’aplicar el codi penal.

No obstant, la Llei sí que es podrà aplicar en casos o conflictes relatius a l’exercici de la pàtria potestat, la guarda i custòdia, el règim de visites, les pensions i usos de l’habitatge familiar; les qüestions relatives a l’adopció o acollida de menors; així com tots els conflictes entre progenitors i els seus fills o altres familiars que siguin matèria del dret de família susceptibles de ser plantejats judicialment.

També va quedar aprovada ahir la Llei de Publicitat Institucional, que té com a objectiu impedir que des de les institucions s’aprofiti la publicitat insitucional per fer propaganda partidista. Es tracta, doncs, d’una Llei que aporta major transparència i racionalitat a les administracions públiques i la seva gestió, per no dir sentit comú.