Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > “Apostam per la recuperació del patrimoni com a model turístic de (...)

“Apostam per la recuperació del patrimoni com a model turístic de Ciutat”

dimarts 26 d'abril de 2011

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma presenta les propostes per tal de protegir el patrimoni històric i cultural per contribuir a consolidar la ciutat com a referent turístic i cultural de la Mediterrània. Antoni Verger i Marisol Fernández han detallat les propostes des d’un dels llocs més emblemàtics de Palma com són els molins del Jonquet.

La coalició nacionalista i ecosocialista aposta per aprofundir en el canvi de model iniciat durant aquesta legislatura amb les actuacions que ha duit a terme la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística en aquest sentit. Els candidats han afirmat que “Palma ha de rendibilitzar la riquesa cultural, patrimonial i gastronòmica per consolidar-se com a destinació turística de referència de la Mediterrània. El patrimoni té una gran capacitat d’element desestacionalitzador del turisme, però també com a generador de llocs de feina i potenciador d’activitats laborals alternatives”.

Credibilitat avalada

Durant aquesta legislatura s’han realitzat moltes actuacions que contribueixen a canviar la tendència històrica d’abandonar els elements patrimonials. Com a exemples, podem recordar la rehabilitació del Teatre Mar i Terra que a més de representar una important aposta per la rehabilitació del patrimoni, dota al Jonquet d’un equipament cultural de qualitat i suposa un element dinamitzador del barri, així com la de Cas Serra, les Torres del Temple i el Casal Balaguer.

Això sense oblidar la declaració de BIC del barri del Jonquet, una actuació que ha evitat que prosperàs una de les operacions urbanístiques més especulatives de Ciutat. Des de la regidoria i el Consell de Mallorca s’han emprés moltes mesures però aquestes han de tenir la continuïtat necessària per culminar-les, i aquest és el cas del Jonquet.

Molins del Jonquet

“S’han de rehabilitar els molins o obligar als propietaris a fer-ho. No és pot allargar més”. El candidat a la batlia de Palma, Antoni Verger ha recordat que la situació de degradació dels molins evidencia que s’ha d’anar més enllà. També ha reconegut la feina feta des de l’Ajuntament i el Consell s’han emprés algunes mesures per revertir aquesta agressió contra el patrimoni. El Consell de Mallorca ha inciat el procés sancionador i des de l’Ajuntament hi ha previst executar de forma subsidiària algunes intervencions per garantir la seguretat de l’edificació.

Propostes Patrimoni

Aprofitar la revisió de PGOU per fer un urbanisme més participatiu i a escala humana.

Redactar el Pla Especial del Jonquet.

Emprendre les mesures necessàries per garantir la conservació dels molins de’n Gelós i Sa Garriguera.

Posar el patrimoni al servei de la ciutadania i dels visitants. Continuar posant en valor els espais patrimonials a través del Servei de Patrimoni municipal.

Ampliar els itineraris patrimonials guiats.

Iniciar les obres de rehabilitació de les Torres del Temple i de Can Serra.

Dur a terme la tercera fase de la rehabilitació del Casal Balaguer.

Executar el Pla director de Bellver 2009-2013 i redactar-ne el pròxim. Entre altres actuacions necessàries, s’ha de reformar el mur de contenció de les fosses sèptiques i el talús, s’han de cercar solucions d’accessibilitat, etc.

Prendre les mesures necessàries per a la conservació del patrimoni monumental, des del centre històric fins a les zones rurals de Son Sardina, Establiments, Secar de la Real, Gènova o el Pla de Sant Jordi (restes arqueològiques talaiòtiques, romanes, medievals o modernes, molins, sínies, possessions, estructura hidràulica en general...). Entre d’altres mesures prestar especial atenció a la seva senyalització i informació històrica corresponent in situ, a més d’elaborar guies amb rutes per la seva visita.

També et podria interessar: