Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Apostam pels Casals de Barri d’autogestió davant la contractació a empreses (...)

Apostam pels Casals de Barri d’autogestió davant la contractació a empreses privades

divendres 30 de març de 2012

IniciativaVerds aposta per convenis d’autogestió amb entitats sense ànim de lucre per evitar la privatització de la gestió i limitar la participació de les associacions veïnals als Casals de Barri.

Darrera la justificació del PP de Cort de que no hi ha diners per finançar els Casals de Barri s’hi amaga la intenció de privatitzar-los i deixar de banda la participació activa de les associacions de veïnats. Així es demostra quin és el model de “participació” del PP: eliminar de l’esfera pública les entitats socials per convidar a les empreses lucratives a que gestionin els Casals de Barri. Una vegada més “el mercat” s’imposa al treball comunitari i a l’esfera pública.

Marisol Fernàndez, regidora ecosocialista a l’Ajuntament de Palma, ha registrat diverses al·legacions als plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives que han de regir els contractes del Servei d’Activitats educativo-culturals dels Casals de Barri. Principalment, s’ha al·legat la necessitat que les associacions de veïns de Ciutat que ho vulguin continuïn participant en la gestió dels Casals de Barri perquè l’experiència ha demostrat que aquesta fórmula contribueixen de forma directa a una major implicació i voluntariat dels veïns de cada barri. Proposam que es canviïn els plecs de condicions tècniques per prioritzar les fórmules de convenis en règim d’autogestió.

Clica aquí per llegir l’article complet (http://www.pensadiferent.cat/muestranoticies.php?id=521)

També et podria interessar: