Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Antoni Verger: “Ampliarem la borsa municipal fins els 5.000 habitatges de (...)

Antoni Verger: “Ampliarem la borsa municipal fins els 5.000 habitatges de lloguer”

divendres 29 d'abril de 2011

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta les propostes programàtiques en matèria d’habitage tenint en compte que és un dret per tots el ciutadans i especialment en favor dels joves, de les persones sense mitjans, de les dones maltractades, de les persones dependents i de tots aquells que ho necessitin. És per tant, una prioritat perquè el proper govern progressista a l’Ajuntament de Palma segueixi impulsar un canvi de paradigma en aquest sentit.

“Apostarem de manera ferma per els habitatges de lloguer a fi de fer tot el possible perquè aquest accés a l’habitatge estigui cada vegada més a l’abast de tota la ciutadania”. Els candidats nacionalistes i ecosocialistes, Antoni Verger i Marisol Fernández, han explicat que les condicions per a l’accés als habitatges han de canviar perquè torni a ser un bé d’ús i no d’inversió.

La coalició aposta per invertir la tendència a que l’opció més rentable i pràcticament única, sigui la compra d’habitatge, perquè obliga a l’endeutament a través de crèdits, i que en molts de casos es fa impossible accedir a ells. Un fet que compromet un percentatge cada vegada més alt de les economies familiars.

“Hem d’aplicar polítiques de sostenibilitat, pel que fa al territori i no oblidar que vivim a un entorn finit. Hem de optimitzar l’habitatge ja construït, i impulsar mesures que facilitin la sortida al mercat dels habitatges desocupats. Es calcula que hi pot haver a Palma uns 23.000 habitatges buits (1). Per això, apostem per ampliar la borsa municipal en 5.000 habitatges de lloguer per a tots els ciutadans, però especialment per als joves i les persones amb dificultats econòmiques”.

La rehabilitació d’edificis, de manera eficient, també pot significar la creació de milers de llocs de feina, i alhora un estalvi energètic. Els candidats han presentat les propostes davant l’edifici de l’antiga presó de Plama per mostrar-lo com un dels exemples d’un espai a dinamitzar per al barri, on combinar-hi l’ús per a l’habitatge protegit i un espai musical polivalent.

Propostes

1. Increment de les borses d’habitatges municipals:

· Impulsar el programa de mediació entre propietaris i nous llogaters, el programa “Palma habitada”.

· Promoure la borsa d’habitatge jove i pisos a les noves construcció com Son Busquet, per facilitar-los l’emancipació.

· Crear més habitatges tutelats a les diferents barriades de Palma.

· Comprar habitatges desocupats per a incorporar-los al parc públic d’habitatges.

2. Ajudes a la rehabilitació:

· Complementar les ajudes a la rehabilitació que ofereix el Govern. Donar ajudes a les reformes d’habitatges que tinguin per objectiu millorar l’eficiència energètica i la implementació d’energies renovables. 3. Mesures fiscals: · Cercar fórmules fiscals per a fomentar la presència d’habitatges actualment buits al mercat immobiliari de lloguer. · Mantenir la rebaixa del l’IBI per als propietaris que posin el pis a les borses públiques de lloguer d’habitatge. Noves propostes per obtenir més habitatges:

· Promoure la creació de cooperatives d’habitatge amb model de cessió d’ús (MCU), és a dir, que les cooperatives siguin les propietàries dels habitatges i cedeixin el seu ús als socis i sòcies, a un preu assequible i per a períodes llargs.

· Promoure que el nou planejament permeti que determinats locals comercials buits puguin passar a tenir un ús d’habitatge.

· Promoure l’intercanvi d’habitatges perquè les persones grans amb problemes de mobilitat i que viuen a pisos sense ascensor posin els habitatges a disposició de les borses de lloguer jove i passin a ocupar habitatges a planta baixa.

· Combinar, a l’antiga presó, l’ús d’espai musical polivalent i habitatge protegit. L’equipament musical inclouria escola de música, auditori, sales d’assaig, sales d’enregistrament i ludoteca. El barri comptaria així amb un nou espai públic de referència, amb un nou centre neuràlgic de les activitats de la barriada.

(1) L’urbanisme Neoliberal i segregació social a la ciutat de Mallorca. Sònia Vives www.uib.es/gi/osib/docs/OBso...

També et podria interessar: