Arrel de la web > Espais de treball > Espai LGTBs

Espai LGTBs

Dinamitzador de l’espai i contacte:
Antoni Aguiló
d.lgtb@iniciativaverds.org

Tenim un lema: “Tenim dret a ser iguals cada vegada que la diferència ens inferioritza i a ser diferents quan la igualtat ens descaracteritza”. Boaventura de Sousa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trotta, pàg. 284.

Objectius:

- Afavorir el debat crític, l’intercanvi d’idees i d’informacions entre els membres de l’espai de treball i amb els dels altres espais de treball.
- Informar i sensibilitzar a la societat sobre els problemes concrets a què s’enfronten les persones LGTB.
- Normalitzar i visibilitzar el col·lectiu LGTB dins la societat en general.
- Treballar, més enllà de la igualtat jurídica, per aconseguir la plena inclusió de les persones LGTB en els àmbits social, educatiu, laboral, esportiu, cultural, de la salut, etcètera.
- Prevenir i combatre pacíficament les actituds LGTB-fòbiques, la desigualtat i la discriminació per tal de promoure una cultura de la convivència i el respecte envers la diferència.
- Recuperar la memòria històrica del col·lectiu LGTB, conèixer el seu present i debatre sobre el seu futur dins la societat, donant a conèixer la diversitat i riquesa de la seves expressions i manifestacions culturals.
- Establir aliances per al canvi social amb el món associatiu i moviments socials emancipadors.
- Analitzar i elaborar polítiques públiques en matèria de diversitat sexual i afectiva.
- Organitzar jornades monogràfiques de reflexió i debat, cursos, seminaris, tallers educatius i actes simbòlics, entre altres activitats, sobre problemàtiques concretes relacionades amb el tema de la diversitat afectiva i sexual.

Línies de treball:

- Sexualitat, gènere i societat.
- Història, filosofia, antropologia i sociologia vinculades amb la diversitat sexual i afectiva, tant heterosexual com LGTB.
- Salut sexual i reproductiva.
- Drets humans i diversitat sexual i afectiva.
- Masculinitats/feminitats hegemòniques i masculinitats/feminitats subalternes.
- Models de família i convivència.
- Discriminació per raó d’orientació sexual/afectiva i d’identitat de gènere.
- Moviments socials LGTB en l’època de la globalització.
- Anàlisi i formulació de polítiques públiques LGTB.
- Educació per la diversitat sexual i afectiva.
- Adolescents i joves LGTB.
- Gent gran LGTB.
- Persones LGTB amb discapacitat.
- Treball i diversitat sexual.
- Món rural LGTB.
- Migrants LGTB.
- Cultura i oci LGTB.
- Esport LGTB.
- Religió i diversitat afectivo-sexual.
- Les persones LGTB als mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació LGTB.
- Memòria històrica LGTB.
- Laïcitat, democràcia, ciutadania i drets afectivo-sexuals.