Arrel de la web > Espais de treball > Espai de Salut

Espai de Salut

Dinamitzador de l’espai i contacte:
Antoni Fuster
d.salut@iniciativaverds.org

Aquest grup, Espai de Salut, ha de recollir les aportacions de tot el col·lectiu i components d’IniciativaVerds tant si son com no professionals i treballadors/es de la salut a més de totes aquelles altres persones que, encara que no en formin part, sí estiguin identificades amb el nostre projecte global i a més hi vulguin participar i aportar la seva col·laboració i les seves idees sobre iniciatives i polítiques de salut a la nostra comunitat. Un grup obert en quant a perspectives i participació, de funcionament ample i flexible, de discussió i aportació en contacte amb la ciutadania i les seves organitzacions i associacions comunitàries i professionals.

Els objectius que vos proposo com a pauta i mètode de treball son:

Objectius de l’Espai de Salut d’Iniciativa d’Esquerres.
- Creació d’un espai de reflexió, elaboració i de propostes oberta, flexible com a estratègia coherent amb els principis d´Iniciativa.
- Consulta a experts/es, encara que no formin part de l’espai de salut o fins i tot d’Iniciativa. Consulta i vinculació amb representants d’associacions d’usuaris, associacions professionals progressistes. Elaboració d’un fitxer de grups i experts/es.
- Preparació d’una Conferència per construir el programa electoral de salut.
- Convocar fòrums específics virtuals i presencials d´actualitat o de reflexió de fons, a partir de documents de tot tipus de suport, escrit, vídeo, etc.
- Creació de sinergies permanents o temporals amb altres espais de reflexió i elaboració d’Iniciativa.

  • Artícle sobre Salut al Diari Público

    30 de juny de 2010, a Espais de treball > Espai de Salut

    EL PUBLICO. 29.07.10 VICENÇ NAVARRO Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del (...)