Arrel de la web > Espais de treball > Espai d’Igualtat i gènere

Espai d’Igualtat i gènere

És un fet que el patriarcat perviu a les nostres societats, a vegades s’evidencia de forma molt grollera i d’altres molt subtil, però continua anquilosat dins les nostres estructures. Aquesta realitat fa necessari que segueixi havent espais de reflexió i acció des d’on analitzar , des d’una perspectiva feminista, la situació de la dona a tots els nivells: econòmic, social, jurídic, cultural,... Aquest pretén ser un lloc de trobada on poder parlar, pensar i desenvolupar propostes alternatives entorn a la qüestió de la igualtat de gènere.