Arrel de la web > Espais de treball > Espai d’Educació

Espai d’Educació

Dinamitzador de l’espai i contacte:
Xavier Riera Ramis
d.educacio@iniciativaverds.org

L’Espai d’educació, Universitat i intervenció cultural s’estableix com el context (com el pretext) on IniciativaVerds pretén pensar, proposar, tornar a pensar i actuar (amb iniciatives) sobre qüestions tals com el paper de l’educació dels ciutadans i ciutadanes, des que som infants, les relacions que s’ha d’establir (o aquelles que no) amb la societat i els elements que li calen a una organització política com la nostra per incidir, no només en el marc de les estratègies institucionals, sinó en la generació de pensament crític.

Per això es proposen els següents objectius:

  • integrar la diversitat de membres d’IniciativaVerds i simpatitzant, preocupats per les qüestions educatives i culturals.
  • la consolidació de l’educació pública i laica com a eix vertebrador d’una societat més democràtica: igualitària, solidària i llibertària.
  • la proposta de mesures polítiques i institucionals en la línia de la defensa de l’escola pública, amb la creixent participació dels actors implicats: alumnes, famílies, professorat...
  • el seguiment de l’anomenat procés de Bolonia (implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior) tot recollint el cabdal crític que s’ha generat entorn.
  • discutir críticament la relació entre societat i Universitat tot generant propostes per al compromís de la Universitat amb la societat i compromís de les institucions amb la Universitat.
  • promoure el pensament crític en relació a la cultura de masses i la societat de consum, per tal de debilitar l’entramat ideològic que legitima el capitalisme.
  • recollir i generar discursos crítics i alternatius en relació al pensament dominant, tot contribuint a nous plantejaments del discurs de l’esquerra.

L’Espai pretén ser un lloc de reflexió-proposta-reflexió entorn al fet específic de l’educació i la concepció de l’Universitat i facilitador de la generació de noves cultures d’esquerra i ecologistes.