Arrel de la web > Espais de treball

Espais de treball

Objectius dels Espais de Treball:...

 • Definir i desenvolupar propostes de política sectorial per canalitzar a les institucions, treballar cooperativament amb els moviments socials, fer el programa electoral,...
 • Generar debat polític, reflexió ideològica, que es materialitzin amb materials de suport a l’acció política (argumentaris temàtics, generar articles, organitzar o proposar accions formatives, documentació audiovisual,...)
 • Treball en xarxa amb les entitats i col•lectius que treballen temàtiques o àmbits sectorials similars o complementaris a cada espai de treball.
 • Canalitzar les propostes de la gent o col•lectius relacionats amb temàtiques que treballi l’Espai de Treball.
 • “Assessorar” a l’organització i als representants institucionals sobre temàtiques i/o accions relatives a l’Espai de Treball.

Subseccions

 • Espai d’Economia i Treball

  Objectius: Constituir i construir pensament crític envers l’actual model de creixement. Defensar unes relacions laborals que garanteixin el treball digne. Treballar alternatives de pensament i de reflexió que aportin noves perspectives per la superació de la crisi i al model actual. Elaborar propostes concretes i aplicables a les nostres illes, de caràcter general i sectorial. En general, impulsar l’Economia Verda i les Ocupacions Verdes. Enllaços que recomanem: Sustainlabour: http://www.sustainlabour.org/index.... Economía verde: http://www.economiaverde.org/blog/ EconoNuestra: (...)

 • Espai d’Educació, Universitat i intervenció cultural

  L’Espai d’educació, Universitat i intervenció cultural s’estableix com el context (com el pretext) on IniciativaVerds pretén pensar, proposar, tornar a pensar i actuar (amb iniciatives) sobre qüestions tals com el paper de l’educació dels ciutadans i ciutadanes, des que som infants, les relacions que s’ha d’establir (o aquelles que no) amb la societat i els elements que li calen a una organització política com la nostra per incidir, no només en el marc de les estratègies institucionals, sinó en la generació de pensament crític. Per això es proposen els següents objectius: integrar la diversitat de (...)

 • Espai d’Igualtat i gènere

  És un fet que el patriarcat perviu a les nostres societats, a vegades s’evidencia de forma molt grollera i d’altres molt subtil, però continua anquilosat dins les nostres estructures. Aquesta realitat fa necessari que segueixi havent espais de reflexió i acció des d’on analitzar , des d’una perspectiva feminista, la situació de la dona a tots els nivells: econòmic, social, jurídic, cultural,... Aquest pretén ser un lloc de trobada on poder parlar, pensar i desenvolupar propostes alternatives entorn a la qüestió de la igualtat de (...)

 • Espai de Solidaritat internacional i Migració

  La globalització neoliberal històricament ha fomentat la desigualtat arreu del món. Per tant, és necessària una reacció urgent contra la pobresa i la fam per part de la comunitat internacional i la ciutadania. Desgraciadament, un dels grans problemes per avançar en la lluita contra la pobresa i les seves conseqüències és la falta de voluntat política. Per aquest motiu es fa necessària l’existència d’un espai polític alternatiu que es comprometi de forma contundent amb aquesta lluita. Des de l’espai de treball de Solidaritat internacional volem caminar en aquesta direcció realitzant accions d’incidència (...)

 • Espai de Sostenibilitat i Territori

 • Espai LGTBs

  Tenim un lema: “Tenim dret a ser iguals cada vegada que la diferència ens inferioritza i a ser diferents quan la igualtat ens descaracteritza”. Boaventura de Sousa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trotta, pàg. 284. Objectius: Afavorir el debat crític, l’intercanvi d’idees i d’informacions entre els membres de l’espai de treball i amb els dels altres espais de treball. Informar i sensibilitzar a la societat sobre els problemes concrets a què s’enfronten les persones LGTB. Normalitzar i visibilitzar el col·lectiu LGTB dins la societat en general. Treballar, (...)

 • Espai Migrants i drets civils

 • Espai República i model d’estat

 • Espai Salut

 • Espai urbanisme i model de ciutat