Arrel de la web > Accions amb Iniciativa > Iniciativa a les Institucions > Butlletí Fent xarxa - Consell de Malllorca

Butlletí Fent xarxa - Consell de Malllorca

dimecres 28 de juliol de 2010

El Departament de Cooperació Local i Interior publica des del mes d’octubre de 2009 un butlletí electrònic per informar amb periodicitat mensual la ciutadania i les institucions de les seves notícies d’actualitat, activitats, agenda i convocatòries públiques de subvencions i ajudes als municipis.