Arrel de la web > Accions amb Iniciativa > IV a Mallorca > IniciativaVerds de Marratxí

IniciativaVerds de Marratxí

http://marratxi.iniciativaverds.org

Articles

 • El PSM - Iniciativaverds presenta al·legacions i una moció contra la pujada del 38% del servei de subministrament d'aigua

  22 de juny, per  IniciativaVerds de Marratxí — Notícies

  Aquesta pujada afecta a la zona del districte 2on que comprèn els nuclis de Son Ramonell, Ses Cases Noves, Cas Miot, Pla de na Tesa, Cas Capità, Pont d'Inca, Pont d'Inca Nou, Sa Cabana, Son Macià i és la zona més poblada del municipi.

  Cal recordar que la concessionària d'aquesta zona es FACSA (Fomento Agricola Castellonense) després d'una adjudicació molt polèmica. En el concurs per l'adjudicació es varen presentar nombroses al•legacions, qüestionant la valoració i posant de relleu que aquesta adjudicació està lluny de complir els criteris d'objectivitat, igualtat, proporcionalitat i arbitrarietat que ha de regir la gestió pública.

  Actualment l'empresa concessionària justifica que necessita reequilibrar econòmicament la concessió per superar el dèficit que li suposa la mateixa.

  A les al•legacions presentades pel grup municipal del PSM-IV es fa referència que aquests augments de les tarifes del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram gestionats per FACSA en relació amb els preus vigents en l'actualitat són desproporcionats, ja que suposa una mitjana d'un 38 %.

  També s'argumenta que a l'Acta de la Comissió municipal per a l'examen de la petició de Facsa (formada per 4 tècnics de l'Ajuntament) es fa referència de les diferents propostes i deixa constància que la decisió és totalment política i diu textualment: “No obstant això, l'aplicació d'una o altra proposta respon a criteris polítics i la corresponent decisió que s'adopti al respecte entre les alternatives existents”.

  Lamentablement l'Equip de govern va aceptar la proposta d'augment més aventatjosa per a l'empresa concessionària FACSA sense cap justificació tècnica.

  De fet, aquesta decisió de l'Equip de Govern ha creat alarma social, com ho demostra el fet que el passat dia 6 de juny una representació de veïnats dels districte 2n., varen registrar a l'ajuntament 1.170 signatures en contra de la puja d'aigua en aquest districte, dintre el termini d'informació pública.

  Joan Francesc Canyelles, portaveu de la coalició del PSM-Iniciativaverds, mostra el seu malestar i considera injust, poc ètic i moral que aquest augment d'un servei bàsic com és l'aigua potable i acusa el Batle Tomeu Oliver i el seu equip “mirar més pels interessos de la concessionària que defensar l'economia de les famílies marratxineres en un moment d'especial dificultat econòmica”

  Canyelles acusa a l'equip de govern d'incomplir greument la promesa de no augmentar els impostos i les càrregues que va fer el Batle en el passat plenari que es va debatre el pla d'ajust municipal en el qual va expressar que “El màxim esforç de l'equip de govern (PP) recau en la reducció de la despesa corrent i sense pujar impostos ni serveis als marratxiners”.

  La moció es debatrà en el proper plenari de dimarts dia 26 a les 9 h.

 • El PSM - Iniciativaverds rebutja la gestió drl PP per "malbaratadora i irresponsable"

  15 de juny, per  IniciativaVerds de Marratxí — Notícies

  El PSM - Iniciativaverds votarà el proper dilluns dia 18 en contra dels pressupostos del municipi per a l'any 2012. Està previst que durant la sessió plenària que es celebrarà el proper dilluns dia 18 a les 9h. l'equip de govern municipal dugui a debat els comptes previstos per al present curs econòmic.

  El portaveu del PSM - Iniciativaverds a l'Ajuntament, Joan Francesc Canyelles mostra la seva preocupació pel pla d'ajust que s'ha vist obligat a fer l'Ajuntament fruit de la mala gestió econòmica de l'equip de govern (PP), quan José Ramon Bauzá era el Batle, per poder pagar als proveïdors per un total de 9.533.774 euros i lamenta que aquest pla d'ajust hipotequi els comptes municipals per a 10 anys.

  També considera que “És incoherent i malbaratador que hi hagi fins a 8 càrrecs de confiança que sumen un total anual de 323.411 euros i 5 regidors amb dedicació exclusiva que suposen 227.115 euros anuals”. Cal recordar que l'equip encapçalat pel Batle Tomeu Oliver va reduir el 25% de les indemnitzacions dels regidors de l'oposició i en canvi el Batle, els regidors en dedicació exclusiva i els carrecs de confiança no s'ha baixa ni un cèntim d'euro les seves retribucions.

  Joan Francesc Canyelles rebutja frontalment que el Batle i el seu equip no doni exemple a la ciutadania de com afrontar la crisi, retallant serveis i prestacions municipals als Marratxiners, mentre ells no és retallen ni un cèntim d'euro el seu sou.

  Cal significar que el Batle de Marratxí és un dels Batles de l'Estat Espanyol que cobra més, amb una retribució anual de 60.513 euros anuals. A més, el PSM-IV mostra, una vegada més, el seu rebuig a l'exagerada pujada dels impostos aprovada per l'Equip de Govern (PP) – IBI urbana i rustica un 47% i l'impost de circulació un 25 % - aprovada el 2008, i que encara desestabilitza i agreuge les dificultats econòmiques de les famílies marratxineres.

  Al mateix temps, Canyelles afirma que "és injust que els ciutadans de Marratxí, paguem la mala gestió de l'Equip de Govern (PP) i per aquest motiu els regidors del PSM-Iniciativaverds votaran en contra d'uns pressuposts, que són fruit d'una mala gestió econòmica, malbaratadora, irresponsable, cara i ineficaç que són un vertader frau als ciutadans de Marratxí.

 • El PSM - Iniciativaverds presenta al passat Ple de l'Ajuntament dues mocions per la millora del transport públic

  13 de juny, per  IniciativaVerds de Marratxí — Notícies

  En el passat plenari de dia 29 de maig els regidors del PSM – Iniciativaverds expressaren la seva profunda preocupació pel deteriorament progressiu del transport públic, en especial el del tren, d'ençà del canvi de Govern a la CAIB.

  La renúncia a afrontar les actuacions previstes en el Pla Director Sectorial de Transport, fins i tot les obres contractades de la línia Manacor-Artà i la implantació del Pla (mal anomenat) “d'Eficiència de Transport Interurbà a Mallorca” que comporta una severa retallada de línies i freqüències del servei públic de transport del bus llançadora a més de l'anunci de pujar la tarifa del tren en un abusiu 50%, son solament algunes mostres d'un canvi radical de política del PP en relació a l'etapa anterior. La màxima prioritat deixa d'ésser el transport públic i passen davant els macroprojectes urbanístics, com el segon cinturó o un gran hotel a la Ràpita.

  En allò que fa referència a Marratxí, el passat mes de febrer els Serveis Ferroviaris de Mallorca decidiren unilateralment, sense contar amb l'opinió del nostre Ajuntament, reduir les freqüències de l'autobús llançadora que uneix el tren amb els distints nuclis del municipi. Aquesta reducció afecta negativament al usuaris, especialment a persones majors i usuaris dels centres de salut, donat que al matí no hi ha cap trajecte entre les 12h. i les 15h. i a l'horabaixa solament passa el bus tres vegades.

  Por tot això els regidors del PSM – Iniciativaverds presentaren dues mocions al darrer Plenari per tal de que l'Ajuntament instés al Govern de les Illes Balears a no retrocedir en matèria de transport públic i mantenir les millores en transport col•lectiu aconseguides els darrers anys pel que fa al preu dels bitllets (que no poden augmentar més enllà de l'IPC), l'augment del nombre de línies, freqüències, distribució horària, intermodalitat, connectivitat i accessibilitat a la xarxa de transport públic interurbà de Mallorca

  I en allò que afecta específicament a Marratxí demanar als Serveis Ferroviaris de Mallorca que restableixi les freqüències del bus llançadora els més aviat millor.

  Per últim els Regidors del PSM – Iniciativaverds platejaren al Sr. Batle que impulses les negociacions amb l'Ajuntament de Palma amb el fi de aconseguir l'allargament de la línia de l'EMT de l'Indioteria fins als Garrovers, la d'es Pont d'Inca fins es Figueral i la de Son Ferriol fins al Pla de na Tesa, no sense recordar-li que aquesta mesura formava part del programa amb el que el PP de Marratxí es presentà a les passades eleccions

 • El PP de Marratxí favorable al tancament dels hospitals Joan March i General

  1 de juny, per  IniciativaVerds de Marratxí — Notícies

  En el passat Ple la sala estava amb poc públic ja que a les 9 del matí es fa difícil l'assistència als plenaris.

  Tots els punt de l'ordre del dia eren de tràmit, sense debat i totalment burocràtics fins arribar a les mocions.

  Arribat aquest punt, els 13 regidors del PP, amb el Batle Oliver al capdavant varen votar en contra de les 6 propostes plantejades pel grup municipal del PSM-IV:

  Moció en contra el tancament dels Hospitals Joan March i Hospital General. (proposta rebutjada ) Sense arguments i en la voluntat de passar de puntetes, el PP es va mostrar a favor del tancament dels hospitals sense importar-los les conseqüències letals que tendrà el tancament d'aquests modèlics centres sociosanitaris.

  Moció en contra del copagament farmacològic. (proposta rebutjada) El PP ho considera adequat i just. Sense comentaris.

  Moció per la continuïtat del Consell de la Joventut. (proposta rebutjada) Varen justificar el vot en contra al·legant que aquest Consell necessitava una reforma. Pensam que si realment haguessin volgut reformar-lo no l'haurien suprimit.

  Moció per la millora del transport públic a Marratxí – acord amb l'EMT per allargar les línies de bus de l'Indioteria fins als Garrovers, la d'es Pont d'Inca fins es Figueral i la de Son Ferriol fins al Pla de na Tesa. (proposat rebutjada). Justificaren el seu rebuig en considerar que l'acord amb l'EMT està molt avançat i que no és necessari que des de el PSM-IV els diguem el que han de fer, ja ho saben. Moció de suport al transport públic i contra la pujada de les tarifes d'un 50%. (proposta rebutjada) Defensaren la pujada del 50% de les tarifes, argumentant que el transport públic era deficitari. Les recordàrem que les administracions estan per donar servei no per fer negoci.

  Moció deficiències i necessitats de la urbanització Son Ramonell (moció rebutjada) Per a la sorpresa de tots el SR. Frau (2on tinent de batle) va dir que totes les deficiències exposades ja estaven arreglades. Els regidors del PSM-IV manifestàrem la nostra disconformitat amb aquesta afirmació ja que no és certa. Alguns veïnats de Son Ramonell varen alçar la veu “mentida, mentida, això no és vera”.

  En fi, en el debat i com a reflexió general el PSM-IV va recordar als regidors del PP que amb les retallades (moltes d'elles inexplicables) tan del Govern com de l'Ajuntament es carregen la societat del benestar i que la immensa majoria de les mesures afecten molt negativament a les famílies que manco recursos tenen, a les classes més desfavorides i que aquesta ànsia del PP de privatització dels serveis públics farà que la nostra societat estigui clarament diferenciada entre una classe benestant que es pot permetre pagar pels serveis bàsics i una altra classe social desprotegida, sense recursos i mancada dels serveis més essencials en una societat que vol ser desenvolupada.

 • El PSM-Iniciativaverds valora positivament la nova edició de la Fira del Fang

  25 de maig, per  IniciativaVerds de Marratxí — Notícies

  El PSM – Iniciativaverds considera un vertader encert la nova ubicació de la Fira. El nou recinte firal devora Sant Marçal i en conseqüència més prop dels nuclis on treballen els ollers i ceramistes, és a dir Pòrtol i Sa Cabaneta , és molt apropiat, però sobretot abandonar un espai que ja estava molt esgotat, no solament ho considerem molt bé sinó que volem recordar que és una reivindicació molt antiga de la nostra coalició.

  Volem alhora felicitar als tècnics que han fet el projecte de recinte, considerem que ha quedat molt bé, sense cap dubte molt millor que l'anterior. També volem felicitar a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament que tan diligentment han fet possible un muntatge tan adequat.

  Com sempre la participació i activa col•laboració dels ollers de Pòrtol i dels ceramistes del municipi en general ha estat imprescindible per aconseguir l'èxit de la fira. També hem de destacar la presència de ceramistes d'altres municipis de la nostra illa.

  El temps també ha acompanyat, gràcies, a més de la sort, d'haver triat unes dates propícies. I ha facilitat que molts de ciutadans i ciutadanes d'arreu de Mallorca hagin pogut gaudir de la Fira i molt especialment els nins i nines dels 41 centres escolar que han passat pel recinte firal aquests dies i que com sempre han pogut embrutar-se ses mans amb el fang i provar a utilitzar el torn.

  Lamentablement la crisi que patim també s'ha fet notar i en aquest cas de forma negativa. Les butxaques dels visitants estaven més buides que altres anys i això ho han notat els ceramistes en les vendes que han estat més minses que altres anys.

  El PSM – Iniciativaverds espera que els propers anys continuí millorant la nostra Fira de Fang i si qualque recomanació hem de fer, possiblement sigui dedicar més esforços a la publicitat i millorar substancialment la senyalització.

  I per últim des del PSM – Iniciativaverds volem felicitar al guanyador del premi Bernat Mas, en Joan Pere Català.

0 | 5 | 10 | 15 | 20