Arrel de la web > Accions amb Iniciativa > IV a Mallorca > Inca: L’oci ha de ser comptatible amb la vida social de la ciutat

Inca: L’oci ha de ser comptatible amb la vida social de la ciutat

dilluns 30 d'agost de 2010

Davant la presentació la setmana passada per part de l’equip de govern (PP) de les obres del futur tercer polígon d’Inca, des d’Iniciativa d’Esquerres consideram que l’orientació de l’actual consistori és “incorrecta”, ja que pretenen treure l’oci del casc urbà, amb l’anunci de la construcció d’un cinema multisales i pubs al dit polígon.

Des d’Iniciativa pensam que l’oferta d’oci ha de quedar integrada dins la ciutat, i que el polígon industrial, com el seu nom indica, s’hi ha de dedicar sobretot a això, a la indústria, a una indústria que està en crisi des de fa anys i davant la qual l’Ajuntament no ha fet res.

No volem a Inca un Ocimax o un Festival Park, i consideram que a Inca hi ha solars i velles fàbriques abandonades que permetrien dur endavant aquesta oferta d’oci anunciada per l’Ajuntament, sigui en forma de multicines o de locals de diversió.

Per a Iniciativa, si es segueix amb aquest plantejament per part de l’Ajuntament, es perjudicarà tant a la gent d’Inca que per gaudir d’activitats d’oci a la seva pròpia ciutat hauran de sortir del casc urbà, com també als comerciants, restaurants i pubs del centre d’Inca.

L’actual equip de govern, en opinió d’Iniciativa, no pot amagar el seu fracàs en el retard de les obres del polígon (projectat fa més de 10 anys i que ha hagut de ser viabilitzat per una Llei adhoc al Parlament) amb aquest anunci sense pensar en el resultat final, que pot anar en perjudici dels ciutadans i ciutadanes d’Inca. Reclamam, doncs, seny i sobretot, previsió per part del batle i els regidors del PP davant aquesta qüestió.