Arrel de la web > Qui Som > Assemblees i Congressos > 2n Congrés. 16 Juny 2012 > Tesis Polítiques > Protocol d’actuació en obres públiques

Protocol d’actuació en obres públiques

dijous 20 de setembre de 2012

Presentam una proposició al ple de l’Ajuntament de Palma en la que es demana l’establiment d’un protocol d’actuació en obres públiques per tal de minimitzar els efectes negatius d’aquestes sobre els veïnats i comerços de les zones afectades.

El protocol, que elaboraria el departament d’Infraestructures, hauria de contemplar com a mínim aquests punts:

Recollida d’informació prèvia per tal que les persones afectades tenguin coneixement del projecte i, si s’escau, hi puguin fer aportacions.

Coordinació entre els diferents serveis que intervenen per preveure les possibles interrupcions de serveis i subministres, alternatives a la circulació i dels itineraris del busos, etc.

Comunicació als afectats dels detalls d’execució de l’obra (terminis, tipus d’intervenció) i dels seus impactes sobre la circulació i altres serveis abans esmentats. La comunicació s’ha de fer de forma inidividualitzada, per escrit, a les llars i comerços de la zona afectada, amb una antelació no inferior a quinze dies. També s’instal·larà a l’obra un cartell que contengui tota aquesta informació.

Facilitació d’un telèfon de contacte que pugui informar i recollir les incidències mentre durin les obres.

Establiment de coeficients de reducció de taxes municipals als petits comerços per pal·liar els efectes negatius de les obres. Es proposa reduir la taxa de residus sòlids i la de guals, en funció de la duració de les obres i el perjudici ocasionat.

La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, defensa la necessitat de posar en marxa aquests mecanismes de comunicació, informació i compensació entorn a les obres públiques municipals a rel dels múltiples perjudicis que han tengut veïns i comerciants que s’han vist sorpresos per obres de llarga durada i impacte sobre les que no tenien coneixement.

La regidora ecosocialista posa com a exemple el cas del barri de Sa Gerreria, on a principis del mes de juliol es varen iniciar unes obres a la via pública que varen suposar el tancament dels carrers Corderia i Esparteria durant casi dos mesos. Ni veïns ni comerciants en cap moment varen ser informats que durant juliol i agost aquests carrers estarien tancats al tràfic, amb el paviment aixecat i amb la pols i renou propis d’aquest tipus d’obres.

Fernández recorda que aquests carrers són una de les arteries principals del barri i s’hi concentra la major part del petit comerç i negocis del barri, així com les aturades de la línea 2 de l’EMT, de circumval·lació de Centre Històric. També hi ha els càrregues i descàrregues que fan servir els proveïdors dels establiments, etc. D’altra banda, és l’única sortida del trànsit des de Cort cap a les Avingudes.

Així doncs, sense previ avís, un matí es va tancar el carrer sense haver previst alternatives pels cotxes, ni tan sols pel bus. I això va ocasionar diverses situacions de retencions de trànsit. En conseqüència, els veïns es varen quedar sense servei de bus i sense els pocs aparcaments disponibles al carrer Pes del Formatge, tots els càrregues i descàrregues de la zona varen ser anul·lats perquè es varen convertir en zones d’emmagatzemament de material d’obra amb la qual cosa els comerços tingueren dificultats per rebre els subministres.

Fernandez afirma que “és evident el trastorn i cost econòmic que durant el mesos de juliol i agost aquestes obres han ocasionat a veïns i comerciants. I en el cas dels comerciants s’ha de tenir en compte que ja tenen una economia molt dificultosa com a conseqüència de la crisi i de la competència de les grans superfícies comercials com per crear situacions de dificultat innecessàries.”

En aquest sentit, Marisol Fernández declara “és intolerable aquesta falta de consideració als ciutadans i és innecessari crear aquestes situacions de perjudici que es poden evitar. L’Ajuntament de Palma té les condicions suficients per informar amb antelació als afectats per qualsevol obra que es faci a la via pública i que suposi una alteració important en el normal funcionament de la zona.”

Per tot això, PSM-IV-ExM al plenari de l’Ajuntament la creació d’un protocol d’actuació en la realització d’obres públiques per reduir l’impacte negatiu de les mateixes pels veïnats i comerços.

També et podria interessar: